นายทิวา http://tanjai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-01-2006&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-01-2006&group=3&gblog=27 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ของขวัญของชีวิตคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-01-2006&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-01-2006&group=3&gblog=27 Wed, 11 Jan 2006 18:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-09-2005&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-09-2005&group=3&gblog=26 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เซ็กส์ไม่สุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-09-2005&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-09-2005&group=3&gblog=26 Mon, 12 Sep 2005 20:13:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-12-2005&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-12-2005&group=3&gblog=25 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : รู้จักปรับใช้ก็ใช้ได้สุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-12-2005&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-12-2005&group=3&gblog=25 Tue, 27 Dec 2005 19:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-08-2005&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-08-2005&group=3&gblog=24 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เซ็กส์ไม่เดียงสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-08-2005&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-08-2005&group=3&gblog=24 Mon, 01 Aug 2005 15:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2005&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2005&group=3&gblog=23 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ร่วมรัก-ร่วมชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2005&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2005&group=3&gblog=23 Wed, 26 Oct 2005 16:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=21-11-2005&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=21-11-2005&group=3&gblog=22 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ปัญหาเซ็กส์ซ้ำซาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=21-11-2005&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=21-11-2005&group=3&gblog=22 Mon, 21 Nov 2005 19:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=21 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ทัศนคติทางเพศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=21 Tue, 19 Jul 2005 20:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=20 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เซ็กส์ต่างตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=20 Tue, 19 Jul 2005 20:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=19 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ชีวิตเลือกได้เอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=19 Tue, 19 Jul 2005 19:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=18 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : จูบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=18 Tue, 19 Jul 2005 19:54:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=17 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เพศ(ไม่)ศึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=17 Tue, 19 Jul 2005 19:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=16 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : สุข เซ็กส์ ในสายน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=16 Tue, 19 Jul 2005 19:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=15 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : กิ๊กทำไม ทำไมต้องกิ๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=15 Tue, 19 Jul 2005 19:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=14 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ตำรับกำราบเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=14 Tue, 19 Jul 2005 19:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=13 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ร่วมด้วยช่วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=13 Tue, 19 Jul 2005 19:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=12 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : สอดคล้อง-สมดุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=12 Tue, 19 Jul 2005 19:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=11 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เซ็กส์ มายา ศรัทธาที่เป็นไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=11 Tue, 19 Jul 2005 19:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=10 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : วันคืนแห่งความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=10 Tue, 19 Jul 2005 19:16:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=10-10-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=10-10-2008&group=2&gblog=10 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...หนาวลมเดือนตุลาฯ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=10-10-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=10-10-2008&group=2&gblog=10 Fri, 10 Oct 2008 16:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=9 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-07-2005&group=3&gblog=9 Tue, 19 Jul 2005 17:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-09-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-09-2005&group=3&gblog=8 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เชื่อใจจึงได้หัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-09-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-09-2005&group=3&gblog=8 Mon, 26 Sep 2005 16:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-10-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-10-2005&group=3&gblog=7 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เปลี่ยนบรรยากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-10-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=12-10-2005&group=3&gblog=7 Wed, 12 Oct 2005 15:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-08-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-08-2005&group=3&gblog=6 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : บอกรักเติมเต็มรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-08-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-08-2005&group=3&gblog=6 Mon, 15 Aug 2005 17:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=31-01-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=31-01-2006&group=3&gblog=5 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : มองโลกในแง่งาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=31-01-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=31-01-2006&group=3&gblog=5 Tue, 31 Jan 2006 19:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-02-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-02-2006&group=3&gblog=4 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : อุ่นเครื่อง-โหมโรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-02-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=19-02-2006&group=3&gblog=4 Sun, 19 Feb 2006 22:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=29-08-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=29-08-2005&group=3&gblog=3 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : ปัญหาของเซ็กส์ที่เป็นปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=29-08-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=29-08-2005&group=3&gblog=3 Mon, 29 Aug 2005 18:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-11-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-11-2005&group=3&gblog=2 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : รักตัวเอง-ช่วยตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-11-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=11-11-2005&group=3&gblog=2 Fri, 11 Nov 2005 19:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=16-12-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=16-12-2005&group=3&gblog=1 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์กับเซ็กส์ : เซ็กส์โฟน-ไซเบอร์เซ็กส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=16-12-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=16-12-2005&group=3&gblog=1 Fri, 16 Dec 2005 22:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=20-06-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=20-06-2008&group=2&gblog=9 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...เพื่อนเอ๋ย...คำตอบใดในสายลม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=20-06-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=20-06-2008&group=2&gblog=9 Fri, 20 Jun 2008 23:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-05-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-05-2008&group=2&gblog=8 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...บางความหมายของชีวิต...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-05-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=27-05-2008&group=2&gblog=8 Tue, 27 May 2008 20:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-01-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-01-2008&group=2&gblog=7 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...ลาทีปีหมู ๒๕๕๐ - สวัสดีปีหนู ๒๕๕๑...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-01-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=01-01-2008&group=2&gblog=7 Tue, 01 Jan 2008 16:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2007&group=2&gblog=6 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...ไปตายซะ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=26-10-2007&group=2&gblog=6 Fri, 26 Oct 2007 21:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=07-09-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=07-09-2005&group=2&gblog=5 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...ไม่มีทิพย์วิมานสถานนี้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=07-09-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=07-09-2005&group=2&gblog=5 Wed, 07 Sep 2005 17:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=13-11-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=13-11-2006&group=2&gblog=4 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[…รีรา : ย้ำหัวใจกอดเกี่ยวนิรันดร์กาล...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=13-11-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=13-11-2006&group=2&gblog=4 Mon, 13 Nov 2006 23:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-01-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-01-2006&group=2&gblog=3 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[.....สวัสดีปีหมา.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-01-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-01-2006&group=2&gblog=3 Tue, 03 Jan 2006 20:29:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=25-07-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=25-07-2005&group=2&gblog=2 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...ร้อน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=25-07-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=25-07-2005&group=2&gblog=2 Mon, 25 Jul 2005 21:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-07-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-07-2005&group=2&gblog=1 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...เพลงธรรม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-07-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=15-07-2005&group=2&gblog=1 Fri, 15 Jul 2005 16:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=09-08-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=09-08-2005&group=1&gblog=5 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...ระหว่างช่องว่างนั้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=09-08-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=09-08-2005&group=1&gblog=5 Tue, 09 Aug 2005 18:38:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=23-02-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=23-02-2006&group=1&gblog=4 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...รอย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=23-02-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=23-02-2006&group=1&gblog=4 Thu, 23 Feb 2006 19:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=28-07-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=28-07-2005&group=1&gblog=3 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[...คนธรรมดา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=28-07-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=28-07-2005&group=1&gblog=3 Thu, 28 Jul 2005 19:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=14-07-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=14-07-2005&group=1&gblog=2 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[......เหมือนกอดหัวใจกันและกัน.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=14-07-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=14-07-2005&group=1&gblog=2 Thu, 14 Jul 2005 20:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 http://tanjai.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอกหนาวในคืนหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanjai&month=03-10-2005&group=1&gblog=1 Mon, 03 Oct 2005 15:09:23 +0700